De data voor nieuwe exposities worden binnenkort bekend gemaakt.