Canal Painting by Ellen Davidzon
Music by Leonardo Amuedo
Production: White Heather Productions, Amsterdam
Het Grachtenhuis was in de 18e eeuw het woonhuis van bankier Jan Willink, bij wie John Adams eens aanklopte als afgezant van zijn regering in wording teneinde een lening los te krijgen om de voortgang van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog te bekostigen.